آخرین اخبار : 

آخرین اخبار

تاریخ آزمونهای المپیاد شهرداریها

زمان برگزاری آزمون المپیاد علمی کارکنان شهرداریها به شرح زیر می باشد: آمایش سرزمین: 1396/8/6    ساعت 13-14 مقابله با حوادث طبیعی غیر مترقبه در شهرداریها: 1396/8/8    ساعت 13-14 طرحهای توسعه شهری: 6/1396/8/10     ساعت 13-14

اطلاعیه 2:فرهنگیان محترم

آموزشگاه دانش در  دو دوره دولت الکترونیک و مهارتهای پیشرفته در پایان دوره، خود مجری آزمون بوده و گواهی صادر شده مورد تایید ضمن خدمت میباشد در دوره مهارتهای هفت گانه آموزشگاه دانش صرفا مجری برگزارکننده دوره ها می باشد.

ساعت کار آموزشگاه

آموزشگاه دانش صبحها از ساعت 9 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 20 پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.(به استثناء روزهای تعطیل) تلفن های تماس:36922505-36292595

اطلاعیه 1:فرهنگیان محترم

فرهنگیان محترم برای ثبت نام در کلاسهای حضوری فناوری اطلاعات  بروی دکمه سامانه ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان کلیک کنید.