دوره آموزشی تربیت مهندسی شبکه

(معرفی به بازار کار)

  1. ساعت است 120ساعت
  2. هزینه دوره چند: 7200000 تومان ( هفت میلیون و دویست هزار تومان)
  3. شرایط پرداخت : 3500000 سه میلیون و پانصد هزارتومان نقد مابقی یک یا دو قسط تا آخر سال 1402
  4. هفته ای چند روز: دو روز
  5. چه روزهایی و هر روز چند ساعت: 4-8 یکشنبه و چهارشنبه
  6. تاریخ شروع : (24 دیماه ) 1402/10/24
  7. شامل چند دوره هست؟

شبکه سیسکو

 مدیریت سرویس های مایکروسافت

اشنایی با لینوکس  

آشنایی با میکروتیک

امنیت شبکه

  • آموزش بصورت تئوری و عملی است: کاملا عملی
  • معرفی به بازار کار چگونه است: معرفی نامه مستقیم به کارفرما (برای شرکت کنندگانی که کامل در دوره شرکت و مشارکت داشته و مورد تایید استاد باشند)
  • استاد دوره : جناب آقای دکتر ارکان