سرمایه انسانی و مدرسان

مهارتهاي هفتگانه ICDLاتوكد Autocadحسابداري ( مباني – نوسا )
آقاي مسعود تاج آبيآقای فرزاد قديرزادهآقاي مهندس آزادي
آقای روح الله تاج آبیخانم شاهچراغیآقاي مهندس بهشتی
آقای علی پناهآقاي مهندس زارعآقاي مهندس سربی
آقای مهندس صیفیآقاي مهندس عطارانخانم مهندس مظفری
آقاي علی جلادتآقاي مهندس دهقانخانم مهندس نوروزي
آقای فاضل عابدیخانم مهندس احمديآقای مصطفی اخوان سيگاري
آقای محمد مهدي باغستانيفتوشاپ Photoshopطراحي صفحات وب
خانم مریم مشتاقيونآقاي مهندس میرفخراییآقاي مهندس حسن زاده
خانم سمیه تاج آبيخانم مهندس شاهچراغیآقاي مهندس فاضل عابدی
خانم مهناز طباطباییخانم مهندس طباطباییآقاي مهندس  میرفخرایی
خانم مهندس کمالیانسه بعدی سازی 3DMaxآقاي مهندس محمدي
خانم مهندس تنظیماتمحمدرضا ابراهيمياتوکد Autocad
اقای مهندس عشقیخانم مهندس شاهچراغیآقای مهندس قدیرزاده
برنامه نويسي و شبکهخانم مریم مشتاقيونآقای مهندس محمدی
خانم مهندس محسنی( c++,..)آقای مهندس انتظاریآقای مهندس خیاطی
آقاي مهندس حسن زاده ( دلفي )نرم افزار GISنرم افزار آماري Spss
آقای دهقانی زاده(SQL server)آقای مهندس حسن آبادیآقاي مهندس شرفی
اقای اهل سعادت(network)خانم مریم مشتاقيونخانم تاج آبي
آقاي مهندس مهدی ( c-sharp )خانم مهدیه یزدیآقای رحمان نکوئی
آقاي مهندس ولی زاده ( PHP )آقای علي محرابي